מגמה תורנית

המגמה התורנית:
ללמוד בישיבה תיכונית כמו בישיבה גבוהה:
המסלול של המגמה התורנית בישיבה התיכונית שעלבים, מאפשר לימוד עומק, וצלילה לים התלמוד ברמה גבוהה, כפי שלומדים בישיבות הגבוהות. התלמידים הלומדים בקבוצה זו משולבים בעיקר מכיתות י'-יב' וחלקם באים מקרב תלמידי כיתות ט'. לתלמידים הללו יש במהלך השנה בנוסף לפעילויות הישיבתיות גם פעילויות המיוחדות להם וכוללות מפגשים עם גדולי ישראל ופעילויות סביב הנלמד.