לוח חופשות ושבתות ישיבה

עקב הקורונה ישנם שינויים בלוח השבתות והחופשות.