מגמת חקלאות

מגמת חקלאות

במגמה לומדים ועובדים תלמידים מבחירה מתוך שמחה והרגשת חיבור לאדמה.

אנו לומדים בכיתה ובשטח באופן משלים.

התלמידים מתנסים בגידול ירקות בשטח הפתוח וגידולי עציץ בחממה הסגורה.

ישנם שיתופי פעולה בין תלמידי המגמה לקיבוץ וב"ה שני הצדדים מרוצים.

בכיתה יא' לומדים התלמידים את נושאי הקרקע, ההשקיה, בתי הגידול, ריבויים לסוגיהם וסוגי הצמחים. התלמידים ניגשים לבחינת הבגרות החיצונית וב"ה מגיעים להישגים מעולים.

בכיתה יב' מבצעים התלמידים "אגרוטופ" בו הם חוקרים תופעה המעניינת אותם.

האפשרויות למחקר הן אין סופיות והתלמידים מצליחים להפתיע בכל שנה ברעיונות מקוריים.

במקביל עוברים התלמידים למידה והתנסות כ"מנהלי עבודה".

בהזדמנויות שונות אנו מוכרים עציצים מעשה ידיהם ומרגישים את השכר לעמלם.
מוזמנים לבקר…

*מורה המגמה הוא הרב אלחנן ליבנה