דבר מנהל התיכון

בית המדרש

בס"ד.

"מידה גדולה באהבת ישראל לקחת חברך בידך וללכת עמו, אך גדולה מזאת – שילך בכוחות עצמו מתוך אהבתך".

היגד נפלא זה מבעל התניא מאפיין את העשייה החינוכית בבית משפחת הישיבה התיכונית שעלבים.

המשימה להוביל את התלמידים ללכת בכוחות עצמם, כל אחד על פי הכשרון שהתברך בו, מתוך אהבה גדולה, אינה קלה כלל בדורנו.

צוות ישיבת שעלבים מוביל את תלמידי הישיבה באהבה רבה ובמסירות להישגים בתחומי עשיה רבים: לימודיים, כישורי חיים, התנדבות ותרומה לקהילה, פיתוח מנהיגות, תעודות בגרות איכותיות, הכנה לחיים ועוד.

ישיבת שעלבים מתחדשת בתחומי עשיה רבים כגון: הקבצות בגמרא, רענון סדרי ערב, שילוב לימוד סייבר, שדרוג הפנימיות, מגמות לימוד חדשות, הקמת מועדון לרווחת התלמידים והכל בשיתוף מלא עם התלמידים הנפלאים שלנו והורי התלמידים הנרתמים יחד עם הצוות החינוכי לקידום התלמידים.

באהבה רבה

הרב נסים כהן.